Trao giải

Trao Giải Event Bá Hộ Nạp OPEN BETA đợt 1 - THIÊN MỆNH

 

 

Sau đây là danh sách các thành viên đoạt giải Event BÁ HỘ Nạp tháng OPEN BETA đợt 1 : 

TOP

TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 SuperBuff Wing 2 + Luck + MNL
2 MGOD Wing 2 + MNL
3 KienBeo Wing 2 + Luck 
4 1Hit Wing 2 Trắng 
5 HoaiAn Wing 2 Trắng

 

Các thành viên đoạt giải vui lòng liên hệ Fapage hoặc hotline để đăng ký wing nhận giải 

 

 

BQT Sự kiện Mu Thiên Sứ