Trao giải

Trao Giải Đua Top Tháng 01 Máy Chủ Thiên Sứ 1

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải đua top tháng 01 máy chủ  Thiên Sứ :

 

III. Máy Chủ THIÊN SỨ : 

 

EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 12 - MÁY CHỦ THIÊN SỨ
LM DÀNH CHIẾN THẮNG TÊN CHỦ GUILD LM PHẦN THƯỞNG
HeineKen BoCuKen

3.000.000 Gcoin

 

 

EVENT HUY CHƯƠNG VÀNG - THÁNG 12
TOP  TÊN NV PHẦN THƯỞNG
1 Soajhk

4 ĐIỂM

2 MaoCa

3 ĐIỂM

 

BTC Sự Kiện - Mu Thiên Sứ