Sự kiện

Trao Giải Event CTC Tháng 6 - Losttower

 

 

 

EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 6 - MÁY CHỦ LOSTTOWER
LM DÀNH CHIẾN THẮNG TÊN CHỦ GUILD LM PHẦN THƯỞNG
JoKer JKDuiCui

25 Hộp quà bạc

25 Hộp quà vàng

100 B

100 S

 

Phần thưởng BQT đã trao vào Web cho Chủ LM . chủ LM vui lòng vào web mục Event => nhận phần thưởng để nhận giải .