Sự kiện

Trao Giải Đua Top Tháng 3 Các Máy Chủ

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải đua top tháng 3 các máy chủ : 

 

I. Máy Chủ Arena : 

 

EVENT ĐUA TOP RESET THÁNG 3 - MÁY CHỦ ARENA
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS PHẦN THƯỞNG
1 dunglabup 564 Set Cấp 5 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
2 zzDenHoIzz 563 Set Cấp 4 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
3 SAOSANG666 539 Set Cấp 3 Luck + 01 Otion ( tự chọn )
4 MauGai 284 1.000.000 Gcoin
5 BoTrumCC DKBD 500.000 Gcoin

 

 

 


 

 

 

 

 

III. Máy Chủ THIÊN SỨ : 

 

EVENT ĐUA TOP HUY CHƯƠNG VÀNG - MÁY CHỦ THIÊN SỨ
TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ POINT HCV PHẦN THƯỞNG
1 ThuongTuog 8.004 4 ĐIỂM
2 ThieuTuong 8.002 3 ĐIỂM

 

 

 

EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 3 - MÁY CHỦ THIÊN SỨ
LM DÀNH CHIẾN THẮNG TÊN CHỦ GUILD LM PHẦN THƯỞNG
AETM GuanYu79

3.000.000

 

BTC Sự Kiện - Mu Thiên Sứ