Tin Tức

Khai Mở Event Vua Nạp Thẻ Đợt 3 - Tháng OPEN BETA LOSTTOWER

 

BQT xin giới thiệu tới các bạn Event Vua Nạp Thẻ Tháng OPEN - Đợt 3

 


 Thời gian tổ chức: Từ 02/05/2020 đến 23:59 Ngày 10/05/2020

 Nội Dung Sự Kiện:

- Các Thành viên  có số tiền nạp   > 5.000.000 trên bảng Event trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ  nhận được phần thưởng như ảnh trên

 

- Không giới hạn thành viên tham gia nhận thưởng

 

Đặc Biệt : 

♦ Top 1 Vua nạp > 25.000.000 sẽ được Nâng cấp 01 Wing 2,5 ( đang sử dụng ) lên Wing 3 tương đương

 

♦ Top 1 Vua nạp > 50.000.000 sẽ được nhận wing 2.5 MNL luck   ( lưu ý : nếu đã nhận wing thì ko được quyền lợi nâng cấp của mốc 25tr bên trên )

 

♦ Top 2  Vua nạp >50.000.000 sẽ được nhận wing 2.5 MNL 

 

♦ Top 3 Vua nạp > 50.000.000 Sẽ nhận được wing 2,5 Luck 

 

♦ Top 4 trở đi nạp > 50.000.000 sẽ nhận được wing 2.5 Thường 

 

Ngoài ra : * Top Vua nạp có số Gcoin nạp >10.000.000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 02 đá hộ mệnh * Top Vua nạp có số Gcoin nạp >20.000.000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 02 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )  + 04 đá hộ mệnh

 


* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >30.000.000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 03 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )  + 06 đá hộ mệnh
* Top Vua Nạp có số Gcoin nạp >40.000.000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 04 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 08 đá hộ mệnh* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >50.000.000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 05 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )  + 10 đá hộ mệnh

 

Lưu ý : 

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Kết thúc sự kiện vui lòng liên hệ fanpage hoặc Hotline để đăng ký nhận thưởng 

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

 

BQT Sự Kiện Mu thiên Sứ 

Thông Báo