Intro Chủng Tộc Tranh Tài Bang Hội Tranh Bá Khắc Tinh Boss Vua Nạp Hàng Ngày Vua Nạp Thẻ Tháng Huy Chương Vàng